top of page

Titre du site

Ohjelmamme...

 "Jokainen lapsi on ainutlatuinen. Lapset ovat kuin perhoset tuulessa. Jotkut lentävät korkeammalla kuin toiset, jokainen lentää omalla tyylillään. Miksi siis heitä vertailtaisiin?  Heistä jokainen on erilainen, heistä jokainen on ainutlaatuinen, heistä jokainen on kaunis ja vertaansa vailla."
- tuntematon kirjoittaja...
​1,5-3 vuotiaat: Les Petits Lapins (Puput)

 

Pikkupupujen ryhmässä jokaisen pupun omaa rytmiä pyritään kunnioittamaan ja ottamaan huomioon yksilölliset tarpeet ryhmän sisällä. Autamme lapsia kasvamaan ja elämään yhdessä muiden kanssa jokaisen lapsen oman henkilökohtaisen kehityksen mukaan. Tarjoamme lämminhenkiset ja mukavat puitteet, joissa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi.

 

Lasta kannustetaan ja tuetaan, jotta hän voisi tehdä itse ja apua tarjotaan, jos hän sitä kaipaa. Meistä on tärkeää ilmaista ranskaksi, mitä lapsi tuntee ja kannustaa häntä puhumaan siitä. Leikillisen ja kehittävän  ympäristön ansiosta lapsi saa päivittäin uusia aistihavaintoja ja –tuntemuksia. 

 

Lapsille tarjotaan mahdollisuutta osallistua työpajatoimintaan kunkin lapsen omien halujen mukaan, hänellä on myös oikeus olla tekemättä mitään tai leikkiä kaikessa rauhassa, jos siltä tuntuu.

Jokapäiväisen työmme lähtökohtana ja perustana ovat lasten vanhempien ja opettajien/ohjaajien väliset keskustelut.

3-4-vuotiaat: Les "Coccinelles"

L​eppäkertut lentävät jälleen omillaan sulautuessaan hetken sammakoiden kanssa.

Autonomian halua vahvistaa malli suurimmista, jotka eivät ole koskaan kovin kaukana. Leppäkertut arvostavat edelleen pienen ryhmän rauhallisuutta ja hiljaisuutta.

  Joskus leikimme kaikki yhdessä ja joskus olemme kukin omassa nurkassamme. Kunnioitamme toisiamme ja autamme toisiamme.

4-5-vuotiaat: Les "Grenouilles"

        Meidän ryhmässämme lapsen kuunteleminen on ensisijaisen tärkeää. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja hänet tulee hyväksyä sellaisenaan. Me tuemme lasta hänen päivittäisissä toimissaan kohti omatoimisuutta, jotta hän oppii hyvät tavat, toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja ottamaan toiset huomioon. Sydämen asiamme ja tavoitteemme on, että jokainen lapsi tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi.

           Sosiaalinen ja kognitiivinen oppiminen tapahtuu leikkien ja päivittäisten toimintojen kautta. Toimintojen suunnittelu toteutetaan lapsen luonnollisia oppimistekniikoita kunnioittaen: leikkiminen, liikunta, taiteellinen ilmaisu sekä asioiden ja ilmiöiden tutkiminen tapahtuu positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

           Päiväkotiympäristö on monikulttuurinen ja stimuloiva. Se edistää molempien kielten, ranskan ja suomen oppimista harmonisella tavalla. Jokaisella lapsella on vapaus oppia omaan rytmiinsä. Me teemme työtämme intohimoisesti lasten hyväksi. Otamme vanhempien ehdotukset huomioon, olemme kuulolla ja avoimia uusille asioille.

bottom of page